Realisatie > Projecten

Advies > Projecten

Groenplan nieuwe woonwijk (Gem. De Wolden)

Voor de Gemeente De Wolden is een groenplan uitgewerkt voor het uitbreidingsplan Middelveen. De woonwijk sluit aan op een bestaande en waardevolle ecologische groenzône. Naast de uitwerking tot een presentatieprent voor een informatieavond werd ook het beplantingsplan gemaakt.