Realisatie > Projecten

Advies > Projecten

Aanleg natuurterrein Klinkenvlier

Voor de gemeente Coevorden heeft Terra Terreintechniek een ruim drie hectare groot natuurterrein gerealiseerd. In het terrein zijn oude boomwallen, poelen, schraal grasland maar ook ruigte en nieuwe beplanting op genomen. Bijzondere elementen in het geheel zijn de bouw van een vleermuiskelder en de aanleg van een wal voor oeverzwaluwen.

Waar eerst nog koeien graasden ontstaat een nieuwe stapsteen voor de natuur!